Stichting Lust for Life

Bestuur

Voorzitter
Joke Hagedoorn

Secretaris
Geertina Hendriksen

Penningmeester
Henk Smit

Algemeen Bestuurslid
Roy Schuuring

Stichting Lust for Life

Stichting Lust for Life staat aan het roer van de bruisende activiteiten van ons verrassende koor.

Onze missie? Met passie en samenwerking in harmonie met de dirigent, begeleidend pianist en sociaal-cultureel coördinator, de magie van muziek laten bloeien. Financiële finesse is daarbij geen bijzaak; het beheren van de koorfinanciën is een kunst die wij tot in de puntjes beheersen.

Maar wij gaan verder dan alleen de noten op papier. Stichting Lust for Life fungeert als een creatieve motor, een bron van vernieuwing. Wij ontpoppen ons regelmatig tot de drijvende kracht achter bijzondere projecten.

Ons doel? Eenzaamheid bestrijden met sprankelende sociaal-culturele activiteiten voor ouderen en verbindende intergenerationele initiatieven. En als de “financiële noot” wat extra’s vraagt, dan laten wij geen kansen onbenut. Subsidies, fondsen, wij vinden de wegen om onze projecten te laten schitteren.

Al onze inspanningen, plannen en successen zijn zorgvuldig vastgelegd in onze statuten en jaarverslagen. En om de harmonie tussen koor en stichting te waarborgen, hebben we een swingend huishoudelijk reglement opgesteld.

Bij Stichting Lust for Life draait het niet alleen om muziek, maar om een levendige, betekenisvolle ervaring voor iedereen die deel uitmaakt van ons artistieke avontuur.

Download documenten

Contact

Geïnteresseerd om mee te zingen en bent u 67 jaar of ouder, komt dan zeker een keer luisteren en meedoen.
Dan kunt u zelf ervaren hoe bijzonder "Lust for Life" is.

Boeking

Repetities

Seniorenpopkoor "Lust for Life" repeteert iedere vrijdagochtend tussen 10.15 en 12.15 uur in het Revalidatie- en Verpleeghuis VREUGDEHOF, De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.

De bewoners zijn in de gelegenheid de repetities bij te wonen.