Samenwerking met Pim Giel

Filmmaker Pim Giel kent het koor al vanaf 2017 en heeft het koor naast Hetty Zingt ook gefilmd voor zijn documentaires Miracles of Music en Mind & Music, over de effecten van muziek op ons brein. Daarnaast heeft Pim diverse theatershows geproduceerd waar het koor ook zijn medewerking aan heeft verleend, bijvoorbeeld aan de shows in het Concertgebouw en Theater Zuidplein. Daarnaast geeft Pim zelf interactieve presentaties met humor en veel ervaringsvoorbeelden uit zijn films over de helende werking van muziek in de zorg. Alle info is te vinden op www.happymotion.org.

Contact

Geïnteresseerd om mee te zingen en bent u 67 jaar of ouder, komt dan zeker een keer luisteren en meedoen.
Dan kunt u zelf ervaren hoe bijzonder "Lust for Life" is.

Boeking

Repetities

Seniorenpopkoor "Lust for Life" repeteert iedere vrijdagochtend tussen 10.15 en 12.15 uur in het Revalidatie- en Verpleeghuis VREUGDEHOF, De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.

De bewoners zijn in de gelegenheid de repetities bij te wonen.